O nas

Medistica. Osteomed otworzył ośrodek badań klinicznych – Medistica. Badania kliniczne. Ośrodek specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych faz II-IV zgodnie z zasadami ICH-GCP oraz obowiązującymi przepisami prawa dt. Badań Klinicznych.

 

 

Medistica. Badania Kliniczne

W naszych klinikach badaniami klinicznymi zajmuje się doświadczony oraz wyszkolony personel, w którego w skład wchodzą lekarze różnych specjalności, koordynatorzy badań klinicznych oraz zespół wykwalifikowanych pielęgniarek. Wszystkie osoby należące do zespołu badawczego posiadają certyfikaty GCP ICH  (Good Clinical Practice of International Conference on Harmonisation – Dobra Praktyka Kliniczna opracowana przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji,) oraz IATA (International Air Transport Association Dangerous Goods – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych Towarów Niebezpiecznych). W naszym zespole stawiamy na ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez realizację szkoleń i zdobywanie kolejnych certyfikatów.

Kliniki posiadają w pełni wyposażone gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, salę operacyjną, pomieszczenie administracyjne oraz certyfikowany sprzęt medyczny spełniający najwyższe standardy m.in.: do resuscytacji, do przeprowadzenia badania fizykalnego, urządzenie do pomiaru parametrów życiowych, EKG, USG, Holter, Spirometr oraz sprzęt laboratoryjny.

Zapewniamy Naszym pacjentom najwyższą jakość świadczonych usług oraz opiekę medyczną.

 

 

Specjalizacje

 

Badania odbywają się w naszych klinikach:

  1. Medistica. Osteomed, ul. Kazimierza Wielkiego 57 www.medistica.com.pl/osteomed/
  2. Medistica. Medycyna + Piękno, ul. Kazimierza Wielkiego 47 www.medistica.com.pl/medycyna-piekno/

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem badań klinicznych:

Małgorzata Sasak-Kuźma

Certyfikaty

Ośrodek badań klinicznych Medistica. Badania + Nauka jest oficjalnym członkiem Society for Clinical Research Sites, a także należy do Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.