Kardiologia

Badanie kliniczne dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową lub przewlekłą niewydolnością serca

Badanie nieinterwencyjne z częściowo retrospektywną oraz prospektywną oceną skuteczności klinicznej RAMiprilu w monoterapii lub BISoprololu w rutynowej terapii skojarzonej w stosunku do łącznego podawania RAMiprilu z BISoprololem jako pojedynczych składników w dawkach powszechnie stosowanych w codziennej praktyce u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (NT) i stabilną chorobą wieńcową (ChW)” i stabilną przewlekłą niewydolnością serca (PNS).

Badanie kliniczne dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową i niewydolnością serca

Jest to badanie nieinterwencyjne, obserwacyjne. Ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania danego leku w rutynowej terapii u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, silną choroba wieńcową lub stabilną przewlekłą niewydolnością serca.

Kto może się zgłosić?
Wszyscy pacjenci chorujący na nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, przewlekłą niewydolność serca oraz nowo zdiagnozowani, wiek od 18 do 85 lat.

Co pacjent otrzymuje w ramach udziału w badaniu?
Bezpłatną opiekę i leczenie kardiologiczne w okresie trzech miesięcy trwania badania.

Zakończenie rekrutacji: luty 2020 r.

Masz pytania dotyczące badania?

Zadzwoń do koordynatora badań klinicznych +48 734 129 810