https://medistica.com.pl/ginekologia-plodnosc/en/homepage-2/

Dofinansowanie IVF Kraków

Nasza Klinika została wybrana jako jeden z realizatorów Programu Polityki Zdrowotnej „Gminny Program Leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa” na rok 2023!

Wniosek o dofinansowanie in vitro dla mieszkańców Krakowa Pobierz wniosek M

Dofinansowanie do in vitro w Medistica Ginekologia + Płodność | Kraków

Z radością możemy zaprosić mieszkańców miasta Krakowa do naszej Kliniki Medistica Ginekologia + Płodność i podjęcia leczenia z wykorzystaniem dofinansowania!

Pamiętajcie, że kompleksowe i skuteczne leczenie niepłodności najlepiej przeprowadzić:

 • w profesjonalnym ośrodku medycznym,
 • z pełnym zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym,
 • i zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.

Nasza Klinika spełnia wszystkie te kryteria, co potwierdzone zostało otrzymaną liczbą punktów w konkursie na realizatora Programu!

Chcesz dopytać o szczegóły dofinansowania? Skontaktuj się z nami! Zadzwoń do konsultanta Programu! Zobacz zabieg M

Co otrzymasz w ramach dofinansowania do In Vitro? | Kraków

Każda para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji. Wysokość dofinansowania to kwota do 5000 do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego lub kwota do 2500 zł do procedury adopcji zarodka.

Każda para zakwalifikowana do Programu otrzyma także od naszej Kliniki bezpłatnie:

 • konsultację u psychologa posiadającego praktykę w dziedzinie psychologii leczenia niepłodności;
 • konsultację embriologicznej;
 • Assisted Hatching – procedura dodatkowa w ramach programu;
 • IMSI – procedura dodatkowa w ramach programu;
 • badanie Beta HCG na koniec procedury (trzymamy kciuki za pozytywny wynik! 🙂 )

 

Kto może skorzystać z dofinansowania do procedur in vitro? | IVF Kraków

Do Programu mogą zostać zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 42 lat (w/g rocznika urodzenia);
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami Krakowa;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów,

O kwalifikacji do Programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych wniosków), przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z Programu.

Pacjenci, którzy skorzystają z dofinansowania leczenia w ramach Programu zobligowani będą do informowania o wynikach leczenia, w szczególności o:

 • powodzeniu leczenia;
 • przebiegu ciąży i porodu;
 • sytuacji zdrowotnej dziecka po narodzinach

Kto nie może skorzystać z dofinansowania do procedur in vitro? | Kryteria wykluczenia Kraków

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego, kryteria wykluczenia to:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania:  FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – dawstwo męskich komórek rozrodczych, kryteria wykluczenia to:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka, kryteria wykluczenia to:

 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa
  niegenetycznego.

Jak wygląda procedura in vitro w ramach programu? | Dofinansowanie in vitro Kraków

Procedura w ramach dawstwa partnerskiego lub z wykorzystaniem nasienia dawcy obejmuje następujące elementy:

 • kwalifikacja pary, po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań;
 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu;
 • dobór dawcy nasienia (w przypadku dawstwa innego niż partnerskie);
 • punkcja pęcherzyków jajnikowych i znieczulenie ogólne;
 • zapłodnienie pozaustrojowe oraz nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, w celu późniejszego wykorzystania w kolejnych cyklach.

Jak wygląda procedura in vitro z wykorzystaniem komórek dawczyni? | Dofinansowanie in vitro Kraków

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) obejmuje następujące elementy:

 • kwalifikacja pary, po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań;
 • dobór dawczyni komórek rozrodczych, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, w celu późniejszego wykorzystania w
  kolejnych cyklach.

Jak wygląda procedura adopcji zarodka? | Dofinansowanie in vitro Kraków

Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań;
 • dobór dawców zarodka, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.

Masz pytania dotyczące programu/dofinansowania?

Zadzwoń do naszego konsultanta! +48 12 300 48 64

Wniosek o dofinansowanie

Pobierz i wypełnij wniosek:

Wniosek do programu

 

Szczegółowy opis Programu:
Opis Programu Dofinansowanie IVF Kraków