https://medistica.com.pl/ginekologia-plodnosc/en/homepage-2/

Rekrutacja na bezpłatną cytologię

Ośrodek Medyczny “OSTEOMED” S.C. realizuje procedurę rekrutacyjną w ramach poniższego projektu. Ośrodek Medyczny “OSTEOMED” S.C. realizuje projekt pt.: „Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy” Nr RPMP.08.06.02-12-0320/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kto może skorzystać z bezpłatnego badania cytologicznego?

Grupę docelową stanowią wyłącznie kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które:

 • na podstawie SIMP w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego albo;
 • są obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV i które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy, albo;
 • były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (na podstawie decyzji lekarza prowadzącego leczenie onkologiczne), oraz;
 • mieszkają lub wykonujące pracę / pobierają naukę na obszarze województwa Małopolskiego.

Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tych samych celów.

 

Zarejestruj się na cytologię już dziś! Zadzwoń teraz + 48 604 749 754 M

Jak dokumenty należy wypełnić, aby skorzystać z darmowego badania cytologicznego?

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

Komplet wymaganych dokumentów do pobrania:

 1. Pobierz (wersja dla drukarek kolorowych)
 2. Pobierz (wersja dla drukarek czarno-białych)

Czego dotyczy projekt profilaktyki raka szyjki macicy?

Wsparcie w ramach projektu dotyczy działań podejmowanych w ramach “Narodowego Planu Zwalczania Chorób Nowotworowych” tak, aby zwiększyć odsetek osób, które biorą udział w badaniach przesiewowych (cytologii) w kierunku wykrycia raka szyjki macicy we wczesnym jego stadium lub kontrolować te kobiety, które są szczególnie na to narażone, co bezpośrednio przyczyni się do przeciwdziałania przerwania pracy osób w wieku aktywności zawodowej.

Głównym celem projektu jest zwiększenia zgłaszalności na badania cytologiczne u 5200 kobiet z województwa małopolskiego z gmin Wieliczka, Zakopane, Oświęcim Gm. Miejska i Wiejska, Tarnów, Sucha Beskidzka, Proszowice, Olkusz, Miechów, Limanowa Gm. Miejska i Wiejska, gminy Kraków, Chrzanów, Brzesko, Bochnia, w okresie 01.04.2021 r. – 31.12.2022 r. poprzez wzrost świadomości, jak profilaktyka raka szyjki macicy jest ważna dla zdrowia i życia.

 

Wartość dofinansowania projektu:  1 510 900,00 zł

Wartość projektu ogółem:  1 614 900,00 zł

Regulamin rekrutacyjny do pobrania

Gdzie można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne w ramach programu?

Badania cytologiczne są realizowane:

 1. Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
  Miejsce pobrania: Ambulatorium, ul. Kopernika 23, parter
  Telefon do rejestracji: 12-424-84-31
  Poniedziałek – piątek 7:30-15:05
 2. Miejska Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1 w Chrzanowie
  ul. Sokoła 19, Chrzanów.
  Telefon do rejestracji: 32 61 000 61
 3. Miejska Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 3 w Chrzanowie
  ul. Kalinowa 7, Chrzanów
  Telefon do rejestracji: 32 34 34 900
 4. NSZOZ PRO-FEMINAE Kraków
  lokalizacje:
  ul. Na Błonie 1, Kraków
  ul. Pachońskiego 12, Kraków
  ul. Rusznikarska 17, Kraków
  ul. Galla 24, Kraków
  Telefon do rejestracji: 12 638 41 88

Działania zapewniające dostępność (na etapie promocji, rekrutacji, w zakresie produktów projektu):

 • dostępność infrastrukturalna budynku, w którym realizowany będzie projekt dla osób niepełnosprawnych
 • zniwelowane bariery architektoniczne, dostosowane toalety – szerokość drzwi, uchwyty.
 • wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych pod kątem osób niewidomych i słabowidzących;
 • wybór miejsca realizacji projektu dostępnego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • transport na miejsce udzielenia usługi;
 • wydłużony czas wsparcia – konieczny dla osób, które ze względu na swoją niepełnospr. potrzebują więcej czasu, aby w pełni skorzystać ze wsparcia.
 • Standardowy czas danej usługi oferowanej w projekcie może być wydłużony w wyniku konieczności wolnego mówienia, zapewnienia tłumacza języka migowego lub zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa psychicznego.
 • Projekt przewiduje realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty tj. co najmniej w 1 sobotę w miesiącu przez 6 godz. oraz co najmniej 2 dni tygodniowo do godz. 18.
 • Placówki firmy, w tym biuro rekrutacyjne są w pełni dostosowane do przyjęcia osób z niepełnosprawnościami, ponieważ nie występują w nich bariery architektoniczne, które mogłyby powodować trudności w obsłudze osoby z różnym typem niepełnosprawności.

Chcesz zarejestrować się na bezpłatną cytologię?

Nie zwlekaj ani chwili dłużej! +48 + 48 604 749 754
Projekt “Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy” nr RPMP.08.06.02-12-0320/20 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.