Kolposkopia

Kolposkopia to badanie polegające na oglądaniu powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału oraz pochwy i sromu przy pomocy urządzenia optycznego – kolposkopu (mikroskopu przy pomocy, którego można uzyskać “trójwymiarowy obraz”).

W Klinice MEDISTICA OSTEOMED Kraków wykonywana jest kolposkopia prywatnie z wykorzystaniem kolposkopu CTL 3751 firmy LEISEGANG z torem wizyjnym do diagnostyki zmian patologicznych na szyjce macicy i sromie.

M

Skuteczność kolposkopii

Kolposkopia pozwala w ciągu kilku minut ustalić rozpoznanie, podjąć odpowiednie decyzje dotyczące terapii, a w niektórych przypadkach przystąpić od razu do leczenia. Badanie umożliwia między innymi wykrycie przedklinicznych postaci raka szyjki macicy (wyleczalność w tym stadium choroby wynosi 100%). Dokładność diagnostyczna kolposkopii dla raka szyjki macicy oceniana jest na 79-97%, a cytodiagnostyki – w granicach 77-98%, podczas gdy dokładność diagnostyczną obu metod stosowanych łącznie ocenia się na 90-100%.

Zastosowanie kolposkopii Kraków

Badanie kolposkopowe może również służyć pobraniu wycinka celowanego (wycinka z szyjki macicy), określeniu zakresu zabiegu na szyjce macicy, pochwie i sromie przed planowaną operacją chirurgiczną oraz ocenie, czy po interwencji elektrochirurgicznej lub chirurgicznej zmiana chorobowa została usunięta w całości.

W trakcie badania pacjentka na kolorowym monitorze ma możliwość obserwowania wraz z lekarzem zmian w obrębie swego narządu rodnego.

Przygotowanie do zabiegu kolposkopii

W okresie kilku dni przed badaniem nie powinno się współżyć seksualnie, dokonywać irygacji pochwy ani poddawać się badaniu ginekologicznemu, ponieważ może to wpłynąć niekorzystnie na ocenę obrazu kolposkopowego. Badania nie wykonuje się w okresie krwawienia miesiączkowego.

  • Kolposkopia
    • Kolposkopia 140 zł
    • Kolposkopia + wycinki + badanie histopatologiczne 550 zł
    • Wycinki + badanie histopatologiczne od 400 zł (cena jest uzależniona od liczby wycinków)