Projekty unijne

Umiędzynarodowienie działalności spółki Osteomed

 • Celem projektu jest umiędzynarodowienie ogółu usług świadczonych przez Ośrodek Medyczny Osteomed. Nawiązanie kontaktów biznesowych z kontrahentami zagranicznymi oraz podpisanie kontraktów.
 • W efekcie Ośrodek Medyczny Osteomed dołączy do grona małopolskich przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia wielkości małopolskiego eksportu.
 • Wartość projektu: 369 743,76 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich: 184 871,92 zł.

 

Opracowanie innowacyjnej procedury medycznej leczenia blizn atroficznych na przykładzie leczenia blizn potrądzikowych

 • Projekt: OŚRODEK MEDYCZNY OSTEOMED S.C. MIROSŁAW SZLACHCIC, EWA SZLACHCIC realizuje projekt p.t. ,,Opracowanie innowacyjnej procedury medycznej leczenia blizn atroficznych na przykładzie leczenia blizn potrądzikowych” nr RPMP.01.02.01-12-0251/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.
 • Celem projektu jest: przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, które doprowadzą do stworzenia innowacyjnej usługi leczenia atroficznych blizn potrądzikowych. Okres realizacji projektu to 24 miesiące od 01.09.2020 do 30.08.2022 r.
 • Wartość całkowita projektu: 5 078 056,95 zł
 • Wartość dofinansowania: 2 597 435,10 zł

 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand

 • Tytuł Projektu: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
 • Wartość projektu: 544 450 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 408 337,50 PLN