https://medistica.com.pl/43-5/ https://medistica.com.pl/de/heimpage/ https://medistica.com.pl/ua/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8e-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%bd%d0%ba%d1%83/

Badania prenatalne

M

USG położnicze (2D, 3D, 4D)

Każda kobieta w ciąży powinna poddać się badaniu USG w ciąży minimum trzy razy – w każdym z trymestrów ciąży: między 11. a 13. tygodniem ciąży; następnie między 18. a 22. tygodniem ciąży oraz po 30. tygodniu ciąży. Terminy badań mają znaczenie dla lekarza, który za każdym razem zwraca uwagę na konkretne aspekty rozwoju dziecka.

Na podstawie badania USG lekarz ginekolog ultrasonolog może ustalić wiek i płeć płodu oraz obserwować jego rozwój. Stosowane już od lat klasyczne badanie USG 2D daje obraz dwuwymiarowy. Specjalista odczyta z niego wiele ważnych informacji – wielkość i kształt części ciała dziecka, jego narządów wewnętrznych, umiejscowienie łożyska, ilość wód płodowych itp. Nowszej generacji aparaty USG umożliwiają też ocenę przepływu krwi (badanie dopplerowskie) przez różne naczynia płodu i matki, dostarczając informacji o funkcji serca i łożyska.

Badania USG 3D pozwalają na trójwymiarową rekonstrukcję obrazu płodu i wnętrza macicy. Rodzice podczas badania 3D widzą już nie plamy, ale twarz i wyraźny kształt dziecka.

Przewagą badania USG 4D nad wymienionymi powyżej jest możliwość obserwowania obrazu trójwymiarowego w czasie rzeczywistym. To ulubiona metoda przyszłych rodziców. Dzięki niej widzą, jak dziecko macha rączkami, nóżkami, jakie robi miny. USG 4D pozwala również rodzicom dzieci, u których wykryto wady wrodzone, na szybsze podjęcie leczenia.

Badanie USG 2D do 10. tygodnia ciąży

Zaleca się, aby pierwsze badanie USG ciąży wykonać między 6. a 10. tygodniem ciąży. Badanie to pozwala na potwierdzenie wczesnej ciąży. Dzięki niemu można określić: lokalizację zarodka i prawidłowość jego zagnieżdżenia wewnątrz macicy, liczbę zarodków, wiek ciąży, wielkość i masę płodu. Badanie umożliwia także pierwszy pomiar akcji serca dziecka.

Badanie USG 2D GENETYCZNE 1. TRYMESTRU z oceną ryzyka wystąpienia zespołu Downa od 11. tygodnia do 13. tygodnia + 6 dni

Badanie przezierności karkowej (NT) wykonuje się pomiędzy 11. a nieukończonym 14. tygodniem ciąży. Jest to pomiar ilości płynu znajdującego się na karku u płodu. Dodatkowo oceniane są podstawowe struktury anatomiczne płodu oraz kontrolowana obecność kości nosowych, a także dokładny rozmiar płodu. Analiza umożliwia oszacowanie indywidualnego ryzyka zaburzeń chromosomowych, w tym m.in zespołu Downa.

Przy pomocy badania USG „GENETYCZNEGO” możliwe jest wykrycie do 90% przypadków wady genetycznej. Wraz ze znajomością wieku matki oraz wynikami testów krwi skuteczność badania wzrasta do 95%.

Test PAPP-A

Test PAPPA jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym, uzupełniającym badanie USG 2D. Powinno być wykonywane u wszystkich kobiet w ciąży (za: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne). Badanie to wykonywane jest między 11. a 14. tygodniem ciąży.

Test PAPP-A wykonuje się w celu określenia wysokości ryzyka wystąpienia zespołu Downa, zespołu Edwardsa, zespołu Patau oraz wad ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Badanie USG 2D/4D GENETYCZNE 2. TRYMESTRU ze szczegółową oceną rozwoju narządów dziecka od 18. do 22. tygodnia ciąży

To badanie wykonywane jest pomiędzy 18. a 22. tygodniem ciąży. Optymalny okres dla tych badań to 22 tydzień ciąży. Niektórzy nazywają je USG „połówkowym”, ze względu na umiejscowienie terminu badania mniej więcej w połowie ciąży.

Polega na szczegółowej analizie anatomii dziecka. W czasie badania oceniany jest rozwój głowy (w szczególności mózgu i twarzy), kręgosłupa, klatki piersiowej, serca, innych narządów wewnętrznych oraz kończyn.

Poza oceną płodu przeprowadzane jest badanie łożyska. W przypadku, gdy jest ono nisko usadowione (mniej niż 5 cm od ujścia wewnętrznego), należy powtórzyć badanie USG pomiędzy 34. a 36. tygodniem ciąży, aby ocenić stopień migracji (unoszenia się) łożyska. W trakcie tego badania możliwa jest diagnostyka rozszczepów wargi i podniebienia. Badanie to pozwala również na określenie płci dziecka.

Badanie USG 4D GENETYCZNE 3. TRYMESTRU ze szczegółową oceną rozwoju narządów i przepływów naczyniowych oraz oceną wzrostu od 24. do 34. tygodnia ciąży

To badanie wykonywane jest między 24. a 34. tygodniem ciąży. Dostarcza informacji na temat postępu dojrzewania dziecka. W trakcie tego badania szacowana jest ilość wód płodowych i stopień dojrzałości łożyska. Ponownie wykonywany jest przegląd narządów wewnętrznych dziecka, pomiary mające na celu ocenę wagi dziecka oraz sprawdzenie przepływu krwi w tętnicy pępowinowej i tętnicy środkowej mózgu. Oceniane są także przepływy w sercu co pozwala wykluczyć ewentualne wady serca ujawniające się w późnym okresie płodowym.

W trakcie badania kontrolowane jest również łożysko oraz ilość płynu owodniowego (tzw. AFI). Rodzice mają okazję wspólnie z lekarzem wykonującym badanie posłuchać bicia serca dziecka.

Test HARMONY

Test Harmony to nieinwazyjne badanie prenatalne, pozwalające ocenić ryzyko 8 różnych zespołów genetycznych, m.in: zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau. Badanie umożliwia także ocenę ryzyka wystąpienia zespółu Klinefeltera czy zespołu Turnera.  Badanie pozwala także określić płeć dziecka, nawet na wczesnym etapie ciąży.

Test nie pozwala wskazać ryzyka mozaikowatości, częściowych trisomii lub translokacji.

Test NIFTY

TEST NIFTY to nieinwazyjne badanie prenatalne, które można wykonać już od 10 tygodnia ciąży.
NIFTY wykrywa nieprawidłowości w budowie chromosomów z DNA dziecka, które są przyczyną wad genetycznych. Pozwala także ze 100-procentową pewnością określić płeć dziecka.
Test jest prosty i bezpieczny, wymaga jedynie pobrania kilku mililtrów krwi matki.