https://medistica.com.pl/en/homepage/ https://medistica.com.pl/de/heimpage/ https://medistica.com.pl/ua/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8e-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%bd%d0%ba%d1%83/

Badanie USG GENETYCZNE

Badania USG genetyczne, prenatalne w ciąży wykonuje się trzykrotnie, w każdym z trymestrów ciąży. W każdym z nich, ginekolog Kraków zwraca uwagę i ocenia inne parametry, analizując prawidłowy rozwój dziecka.

M

Badanie USG prenatalne 1 trymestru

Badanie przezierności karkowej (NT) wykonuje się pomiędzy 11. a nieukończonym 14. tygodniem ciąży. Jest to pomiar ilości płynu znajdującego się na karku u płodu. Dodatkowo oceniane są podstawowe struktury anatomiczne płodu oraz kontrolowana obecność kości nosowych, a także dokładny rozmiar płodu. Analiza umożliwia oszacowanie indywidualnego ryzyka zaburzeń chromosomowych, w tym m.in zespołu Downa.Przy pomocy badania USG „GENETYCZNEGO” Kraków możliwe jest wykrycie do 90% przypadków wady genetycznej. Wraz ze znajomością wieku matki oraz wynikami testów krwi skuteczność badania wzrasta do 95%.

Badanie USG prenatalne 2 trymestru

To badanie wykonywane jest pomiędzy 18. a 22. tygodniem ciąży. Polega na szczegółowej analizie anatomii dziecka. W czasie badania oceniany jest rozwój głowy (w szczególności mózgu i twarzy), kręgosłupa, klatki piersiowej, serca, innych narządów wewnętrznych oraz kończyn. Optymalny okres dla tych badań to 22 tydzień ciąży. Poza oceną płodu przeprowadzane jest badanie łożyska. W przypadku, gdy jest ono nisko usadowione (mniej niż 5 cm od ujścia wewnętrznego), należy powtórzyć badanie USG pomiędzy 34. a 36. tygodniem ciąży, aby ocenić stopień migracji (unoszenia się) łożyska. W trakcie tego badania możliwa jest diagnostyka rozszczepów wargi i podniebienia. Badanie to pozwala również na określenie płci dziecka.

Badanie USG prenatalne 3 trymestru

To badanie wykonywane jest między 24. a 34. tygodniem ciąży. Dostarcza informacji na temat postępu dojrzewania dziecka. W trakcie tego badania szacowana jest ilość wód płodowych i stopień dojrzałości łożyska. Ponownie wykonywany jest przegląd narządów wewnętrznych dziecka, pomiary mające na celu ocenę wagi dziecka oraz sprawdzenie przepływu krwi w tętnicy pępowinowej i tętnicy środkowej mózgu. Oceniane są także przepływy w sercu co pozwala wykluczyć ewentualne wady serca ujawniające się w późnym okresie płodowym. W trakcie badania kontrolowane jest również łożysko oraz ilość płynu owodniowego (tzw. AFI). Rodzice mają okazję wspólnie z lekarzem wykonującym badanie posłuchać bicia serca dziecka.